Triton Scouting

Vrienden van Triton

Triton Scouting zoekt vrienden!

Subsidies worden stopgezet, kosten gaan omhoog maar wij willen de waterscouting voor iedereen bereikbaar houden. Help ons door Vriend te worden van Triton. Of help ons door dit bericht met zoveel mogelijk mensen te delen!

Triton Scouting is een bruisende vereniging met bijna 200 leden. Midden in de maatschappij en midden in de wondere wereld van de waterscouting. Met thema’s en activiteiten gebaseerd op het (gemoderniseerde) verhaal van Baden Powell, biedt Triton wekelijks een leuke en uitdagende vrijetijdsbesteding aan vele jongeren en oudere jongeren van Culemborg en daarbuiten.

Triton Scouting is opgericht in 1956 en is sindsdien gegroeid tot de grote vereniging die het momenteel is. Een grote groep vrijwilligers die zich geheel belangeloos vele uren per jaar inzetten om anderen en uiteraard ook zichzelf een leuke vrijetijdsbesteding te geven. Kinderen vanaf 5 jaar zijn al welkom bij Triton. Velen doorlopen alle speltakken als jeugdlid en als ze oud genoeg geworden zijn kunnen ze binnen Triton leiding worden bij een van de speltakken.

Naast een grote groep vrijwilligers hebben we ook het geluk te beschikken over een groot clubhuis en daarnaast een vloot van 13 boten die in de Culemborgse haven een plek gevonden hebben. Elke week is het een komen en gaan op de Steenovenlaan, de Lek en de Afgraving. Een aantal keer per jaar trekt men er opuit in Nederland of daarbuiten. Zowel op het water als ook op de vaste wal worden kampen, themaweekenden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor het onderhouden en waar nodig kunnen vernieuwen van de materialen is geld nodig. Veel geld. Triton is een financieel gezonde vereniging maar wil ook graag bereikbaar blijven voor alle lagen van de samenleving. Dit kan alleen als wij onze contributies laag kunnen houden. Om dit samen met ons mogelijk te maken vragen wij u om Vriend te worden van Triton. Op deze manier kunnen wij onze contributies laag houden en toch blijven investeren in opleidingen, materialen en al wat nodig is om Triton de mooie club te laten blijven die het momenteel is.

Afhankelijk van het bedrag waarvoor u Vriend wordt, is er voor bedrijven de mogelijkheid een reclamebord te plaatsen op de voorgevel van ons clubhuis of te adverteren op onze website. Zowel de bedrijven als alle particulieren die Vriend zijn van Triton krijgen eenmaal per jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse Tritondag waar verschillende activiteiten georganiseerd zullen worden. Heeft u andere leuke ideeen, dan horen wij dit uiteraard ook graag!

Voor meer informatie of aanmelden als Vriend kunt u mailen naar: vriendenvan@tritonscouting.nl

of loop eens gezellig binnen op zaterdag, vanaf 10 uur zijn er altijd mensen aanwezig!

Elke bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!